Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về cách giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán.

Nếu bên bạn muốn mua đất mà bên bán không chịu bán là vi phạm hợp đồng và có trách nhiệm bồi thường cho bên bạn theo thỏa thuận của hai bên và theo quy định của Bộ luật dân sự

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn cách chứng minh sự xác thực của hợp đồng mua bán quyền sử dụng đất đã được giao kết nhiều năm.

Chứng cứ trong vụ việc dân sự là những gì có thật được đương sự và cá nhân, cơ quan, tổ chức khác giao nộp cho Toà án hoặc do Toà án thu thập được theo trình tự...

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất (mua đất) phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

Luật Kinh doanh bất động sản hiện hành cho phép chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở

Việc chuyển nhượng lại hợp đồng mua bán căn chung cư thuộc dự án nhà ở thương mại đang xây dựng (chưa bàn giao nhà) có thể được thực hiện, khi đáp ứng được các điều kiện đã liệt kê tại Luật Nhà ở năm 2005.

Luật sư tư vấn trường hợp giải quyết quyền lợi của người chuyển nhượng quyền sử dung đất khi bên nhận chuyển nhượng không thực hiện đúng nghĩa vụ.

Khi các bên xác lập giao dịch dân sự một cách giả tạo nhằm che giấu một giao dịch khác thì giao dịch giả tạo vô hiệu,...

Hủy hợp đồng mua bán thỏa thuận bằng miệng.

Tại thời điểm năm 2008, pháp luật yêu cầu giấy viết tay mua bán đất phải có công chứng nhà nước hoặc chứng thưc của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu chung về những đặc điểm cơ bản nhất của hợp đồng mua bán doanh nghiệp.

Mua bán hàng hóa là hoạt động phổ biến và quen thuộc với đời sống xã hội. Các giao dịch mua bán hàng hóa trên được thể hiện qua những hợp đồng mua bán hàng hóa.

Pháp luật tôn trọng quyền thỏa thuận của các bên trong việc lựa chọn địa điểm giao hàng hóa khi thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa.

Luật sư tư vấn vấn đề làm cách nào đòi lại đất sau khi đã có đơn chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Mua bán nhà ở thuộc sở hữu chung: Việc bán nhà ở thuộc sở hữu chung phải có sự đồng ý của tất cả các chủ sở hữu;... và một số nội dung khác.

Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán hàng hóa có thể phải bồi thường thiệt hại hoặc chịu khoản phạt vi phạm.

Đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán phần mềm được quy định tại Bộ luật Dân sự 2005

Luật sư tư vấn về trách nhiệm hình sự...

Hành vi giả mạo chữ ký là hành vi lừa đảo, nếu thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự