Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự; đối với người này, phải áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

Khi một người mất thì phần đất là di sản của họ sẽ được chia theo di chúc nếu không có di chúc thì chia theo quy định của pháp luật.

Hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường bộ (vi phạm giao thông) bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về việc trông nom, chắm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

Hợp đồng uỷ quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền, còn bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết

Do tôi ở trong Sài Gòn còn vợ tôi ở ngoài Hà Nội nên tôi muốn tòa giải quyết vắng mặt tôi. Vậy quy trình thủ tục ly hôn cần làm như thế nào?

Luật bảo hiểm xã hội có quy định về trường hợp nghỉ hưu trước tuổi.

Trong trường hợp, giấy tờ không hợp lệ của người lao động gây thiệt hại đến công ty thì người lao động sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.