Đại lý thương mại: Đại lý thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thoả thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao...

Thủ tục, trình tự, hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh được quy định tại Điều 71 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ...

Hỏi: Đề nghị luật sư tư vấn tôi muốn đăng ký kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh, vậy tôi cần chuẩn bị những giấy tờ gì và thủ tục như thế nào? (Thanh Sơn -Bắc Giang)