-->

Đất nghĩa địa không thuộc quyền sử dụng quản lý của bất cứ hộ dân nào kể cả hộ có mồ mả ông bà trên đó mà thuộc quyền quản lý của địa phương. Nên việc anh (chị) lấn chiếm đất nghĩa địa để dựng tượng phật địa trạng là vi phạm với quy định của pháp luật đất đai

Nếu có căn cứ chứng minh người sở hữu đất liền kề lấn, chiếm đất thuộc quyền sử dụng thì có quyền làm đơn yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai, bảo vệ quyền lợi.

Những hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 12 Luật Đất đai năm 2013.

Đối với hành vi lấn chiếm đất có thể bị xử phat theo quy định tại điều 10 Nghị định số: 102/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10 tháng 11 năm 2014 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về thủ tục khiếu nại, tố cáo hành vi lấn chiếm đất.

Điều 10 Nghị định 102/2014/NĐ-CP Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai về lấn, chiếm đất.