-->

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn giảm mức cấp dưỡng cho con khi gặp khó khăn.

Cấp dưỡng là việc một người có nghĩa vụ đóng góp tiền hoặc tài sản khác để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người không sống chung với mình mà có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng