Luật sư tư vấn về việc bồi thường và ân giảm án đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Có các tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ luật Hình sự 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 (BLHS) để được Tòa án quyết định mức hình phạt nhẹ nhất có thể theo quy định tại Điều 47 BLHS.

Việc tự nguyện bồi thường thiệt hại là một trong các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo.

Khi quyết định hình phạt, Toà án căn cứ vào quy định của Bộ luật hình sự, cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Nếu có những tình tiết giảm nhẹ nêu trên hoặc những tình tiết khác (về nhân thân, về học tập...) mà Tòa án có thể xam xét là tình tiết giảm nhẹ thì bạn trai có thể được giảm mức hình phạt.

Tòa sẽ dựa vào các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 để đưa ra hình phạt nhẹ nhất cho án phạt tội cướp giật.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về hành vi trộm cắp có thể được giảm án hay không.

Khi có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 của Bộ luật này, Toà án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt mà điều luật đã quy định nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật.