Đương đơn phải đáp ứng được những yêu cầu cụ thể, hội đủ điều kiện xin visa du lịch Mỹ theo quy định của Luật Nhập Cư và Quốc Tịch của Mỹ. Viên chức lãnh sự tại Đại Sứ Quán hoặc Lãnh Sự Quán sẽ quyết định xem bạn có đủ điều kiện xin visa hay không...

Điều kiện thành lập công ty du lịch nội địa theo quy định của pháp luật ...

Khi xin visa thăm người quen cần có: thư mời/ thư bảo lãnh của bạn trai + copy hộ chiếu của anh ấy, Chứng minh tài chính...

Điều 39 Luật du lịch năm 2005 quy định quyền của tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch

Quyền và nghĩa vụ kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài được quy định tại khoản 2 Điều 50 Luật du lịch năm 2005.

Quyền và nghĩa vụ kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam được quy định tại Điều 49 Luật du lịch năm 2005.

Cá nhân, tổ chức kinh doanh lưu trú du lịch (nhà nghỉ du lịch, khách sạn) cần đáp ứng đủ các điều kiện được quy định theo Luật Du lịch năm 2005, các quy định chi tiết hướng dẫn thi hành tại Nghị định số 92/2007/NĐ-CP, Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL.

Người nước ngoài không đủ điều kiện để được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn viên du lịch và hành nghề hướng dẫn viên du lịch tại Việt Nam.

Luật sư tư vấn về thủ tục thành lập công ty TNHH kinh doanh du lịch nội địa.

Điều 12 Nghị định 16/2012/NĐ-CP về hoạt động xúc tiến du lịch có quy định Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chương trình khuyến mại du lịch đã thông tin, quảng bá.

đối với hành vi để hàng hóa trong xe chở khách có thể bị xử phạt hành chính từ 500.000 đồng đến 800.000 đồng.