-->

Vì bố mẹ chồng của bạn không để lại di chúc trước khi mất cho nên di sản của ông bà sẽ được thừa kế theo pháp luật

Khi bố bạn mất, do không có di chúc cho nên nếu một trong những người thừa kế có yêu cầu chia di sản thì tài sản của bố bạn sẽ được chia theo pháp luật, có nghĩa làchia đều cho những người thừa kế

Trong trường hợp bố của bạn mất đi mà không để lại di chúc thì di sản của bố bạn sẽ được chia theo pháp luật