Hành vi khách quan của tội cướp giật tài sản là lợi dụng sơ hở của người quản lý tài sản để nhanh chóng giật lấy tài sản và chiếm đoạt tài sản đó.

Luật sư tư vấn về hướng giải quyết của tranh chấp hợp đồng mua bán dây chuyền sản xuất.

Điều 44 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế

Thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên không được phép rút vốn bằng chính dây chuyền sản xuất. Nếu muốn rút phần vốn góp trong công ty thì thành viên có thể yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình theo quy định của pháp luật.