Doanh nghiệp được phép quyết định hình thức và số lượng con dấu, nhưng tránh việc sử dụng những hình ảnh, từ ngữ, ký hiệu bị cấm, việc doanh nghiệp sử dụng hình ảnh quốc huy của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là trái với quy định của pháp luật.

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp doanh nghiệp có thể tự khắc dấu tại cơ sở khắc dấu, nhưng nội dung và hình thức của con dấu phải không trái với quy định tại Điều 34 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, Điều 15 Nghị định 96/2015/NĐ-CP.

Trước khi doanh nghiệp thay đổi con dấu, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư) nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở để đăng tải thông báo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Khi bị mất con dấu công ty, doanh nghiệp phải trình báo bằng văn bản cho Công an xã, phường nơi xảy ra mất con dấu và nộp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu công ty

Doanh nghiệp tiến hành làm thông báo mẫu dấu gửi tới phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở để đăng tải thông báo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.