Công ty Luật TNHH Everest tư vấn các khoản phí khi mua nhà chung cư qua sản giao dịch bất động sản.

Theo quy định của pháp luật về nhà ở, doanh nghiệp không thể đặt trụ sở tại chung cư có mục đích sử dụng là dùng để ở.

Theo quy định pháp luật, doanh nghiệp không thể đặt trụ sở tại chung cư có mục đích sử dụng là dùng để ở. Tuy nhiên, đối với chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp, doanh nghiệp có thể đặt trụ sở trong một số trường hợp nhất định.

Trách nhiệm đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và các thủ tục, giấy tờ liên quan.

Giá dịch vụ nhà chung cư bao gồm: Chi phí trực tiếp, chi phí quản lý chung của doanh nghiệp quản lý vận hành, chi phí cho Ban quản trị; lợi nhuận định mức hợp lý; thuế giá trị gia tăng.

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày bàn giao nhà cho 50% cư dân, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu.

Sau khi hoàn thành công trình, chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở có trách nhiệm gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các giấy tờ sau đây: Quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư...

Thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định căn cứ vào cấp công trình xây dựng và kết luận kiểm định chất lượng của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà chung cư.

Trường hợp mua bán nhà ở giữa chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở với người mua thì thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở là kể từ thời điểm bên mua nhận bàn giao nhà ở hoặc kể từ thời điểm bên mua thanh toán đủ tiền mua nhà ở cho chủ đầu tư.

Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở người chuyển nhượng đất phải nộp thuế thu nhập cá nhân trừ trường hợp được miễn thuế quy định tại...

Hành vi sau đây sẽ bị nghiêm cấm trong việc sử dụng nhà chung cư: 4. Chăn, thả, nuôi gia súc, gia cầm trong nhà chung cư...

Nhà ở hình thành trong tương lai là nhà ở đang trong quá trình đầu tư xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Ban quản trị chung cư là pháp nhân có con dấu và phải được đăng ký theo quy định của pháp luật.

Công ty có địa điểm kinh doanh tại căn hộ chung cư thì sẽ phải di chuyển sang địa điểm kinh doanh khác trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày 10/12/2015.

Điều kiện đầu tiên để xin đề nghị cấp giấy sở hữu căn hộ chung cư là cần phải thanh toán đầy đủ tiền ghi trong Hợp đồng mua bán căn hộ chung với nhà đầu tư (thanh toán hợp đồng mua bán với nhà đầu tư).

Quản lý nhà chung cư hiện đang là đang là vấn đề dành được nhiều sự quan tâm của các doanh nghiệp. Vì thế, nhà nước đã ban hành các quy định pháp luật để quản lý chặt chẽ hơn vấn đề này.

Doanh nghiệp không thể đặt trụ sở tại chung cư có mục đích sử dụng là dùng để ở. Tuy nhiên, đối với chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp, doanh nghiệp có thể đặt trụ sở trong một số trường hợp nhất định

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về công chứng hợp đồng ủy quyền quyền sở hữu căn hộ chung cư.

Thủ tục đặt cọc mua căn hộ chung cư.

Không được phép đặt trụ sở kinh doanh ở chung cư dưới mọi hình thức.