Trong thời gian nghỉ dưỡng thai, công ty không được phép đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với chị. Tuy nhiên, nếu trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn nghỉ dưỡng thai theo chỉ định của bác sỹ mà chị không quay lại làm việc...