Thời gian gần đây, hình thức “chạy việc” khá phổ biến, để có một công việc một vị trí nhất định trong tổ chức, cơ quan rất nhiều cá nhân đã sử dụng hình thức “ chạy việc” thông qua trung gian, môi giới hoặc cá nhân có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan tổ chức.

Hình thức chạy việc như vậy pháp luật hoàn toàn cấm, việc dùng tiền để đưa cho người khác có chức có quyền để chạy việc cho người thân của anh/chị là hành vi hối lộ và đã được hình sự hóa hành vi này trong Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung 2009.

Người nhận tiền để chạy việc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo tội môi giới nhận hối lộ theo quy định của bộ luật hình sự.