-->

Mảnh đất ông A cho thuê chưa được cấp sổ đỏ nên chưa đủ điều kiện để cho thuê theo quy định trên. Ông A nên làm thủ tục xin cấp GCN QSDĐ để có quyền cho thuê, mượn, chuyển nhượng quyền sử dụng mảnh đất đó một cách hợp pháp.

Các giao dịch về mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế, thế chấp, cho mượn, cho ở nhờ, uỷ quyền quản lý nhà ở thì nhà ở phải có các điều kiện có giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở theo quy định của pháp luật; Không có tranh chấp về quyền sở hữu; ..

Sau khi văn bản thỏa thuận phân chia di sản được xác nhận, tiến hành đăng ký quyền sử dụng đất tại Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã nơi có đất