-->

Doanh nghiệp được kinh doanh tất cả các ngành nghề mà pháp luật không cấm

Người nào kinh doanh không có đăng ký kinh doanh, kinh doanh không đúng với nội dung đã đăng ký hoặc kinh doanh không có giấy phép riêng trong trường hợp pháp luật quy định phải có giấy phép...