-->

Việc sử dụng bản ghi âm đã công bố trong hoạt động kinh doanh không phải xin phép, nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao cho chủ sở hữu quyền tác giả.

Tại quyết định số 27/2011/QĐ-UBND về việc quy định giá bồi thường cây trồng trên đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đăk Nông, tại phụ lục có quy định về tiêu chuẩn phân loại cây cà phê, các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thủ tục mua bán sản phẩm là cà phê hòa tan.

Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Luật sư tư vấn thành lập công ty...

Năm 2012 giữa em gái tôi và chồng có mâu thuẫn nên em gái tôi đã uỷ quyền sử dụng mảnh đất đó lại cho tôi được quyền mua bán sang nhượng mảnh đất đó trong thời gian 50 năm, (vì em tôi chưa hoàn trả lai được).