Bạn cần phải có căn cứ về việc chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được thì Tòa án mới giải quyết cho bạn.

Đối với tranh chấp về hôn nhân gia đình thì Tòa án có thẩm quyền giải quyết là tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, trường hợp không biết nơi cư trú làm việc của bị đơn thì Tòa án có thẩm quyền là Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc cuối cùng.

Theo điều 37 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, vợ, chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau: 1. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;...

Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây: Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con; Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn ly hôn đơn phương khi chồng bỏ đi.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn cấp dưỡng cho con sau khi ly hôn.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thủ tục ly hôn khi vợ bỏ đi không liên lạc được...

Trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị Tòa án tuyên bố mất tích yêu cầu ly hôn thì Tòa án giải quyết cho ly hôn.

Luật sư tư vấn ly hôn...

Nếu không biết nơi cư trú, làm việc, trụ sở của bị đơn thì nguyên đơn có thể yêu cầu Toà án nơi bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở cuối cùng hoặc nơi bị đơn có tài sản giải quyết.

Trường hợp mảnh đất bố bạn muốn bán là đất được cấp cho hộ gia đình thì việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được sự đồng ý của mẹ và các em bạn.

Để giải quyết ly hôn trong trường hợp chồng đi nước ngoài nhưng biệt tích, trước hết bạn phải nộp hồ sơ yêu cầu tòa án tuyên bố chồng mất tích sau đó mới làm thủ tục để yêu cầu ly hôn.

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, cha, mẹ có trách nhiệm đi khai sinh cho con; nếu cha

Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con;

Trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị Tòa án tuyên bố mất tích yêu cầu ly hôn thì Tòa án giải quyết cho ly hôn.

Điều 81 Luật HN&GĐ năm 2014 quy định việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con (quyền nuôi con) sau khi ly hôn