Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa phải chịu chi phí sửa chữa, vận chuyển hàng hóa, linh kiện, phụ kiện đến nơi bảo hành và từ nơi bảo hành đến nơi cư trú của người tiêu dùng.

Hàng hóa, linh kiện, phụ kiện được bảo hành theo thỏa thuận của các bên hoặc bắt buộc bảo hành theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, có một số tổ chức, cá nhân kinh doanh mập mờ trong việc bảo hành hàng hóa, dịch vụ gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Vậy, pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào (Hồ Phúc Thành).