-->

Theo quy định tại khoản 3 Điều 248 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 thì bản án phúc thẩm có hiệu lực từ thời điểm tuyên án.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn việc thi hành án nhiều bản án đã có hiệu lực mà người phải thi hành án và người được thi hành án có liên quan đến nhau.

Luật sư tư vấn về khiếu nại việc chỉ đạo tạm dừng thi hành bản án có hiệu lực...