Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong những trường hợp sau đây: Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ...

Người nào đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 249 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này...

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 120 BLTTHS thì thời hạn tạm giam đối với những bị can bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội nghiêm trọng có thể tối đa 06 tháng.

Tạm giữ có thể được áp dụng đối với những người bị bắt trong trường hợp khẩn cấp, phạm tội quả tang, người phạm tội tự thú, đầu thú hoặc đối với người bị bắt theo quyết định truy nã.

Người bị kết án được xoá án tích theo quy định tại các điều từ Điều 64 đến Điều 67 của Bộ luật này. Người được xoá án tích coi như chưa bị kết án và được Toà án cấp giấy chứng nhận.

Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký

Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

“Đánh bạc trái phép” là hành vi đánh bạc được thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào với mục đích được thua bằng tiền hay hiện vật mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền...

Có các tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ luật Hình sự 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 (BLHS) để được Tòa án quyết định mức hình phạt nhẹ nhất có thể theo quy định tại Điều 47 BLHS.

Khoản 3 Điều 30 Quyết định số 181-QĐ/TW quy định xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức.

Trường hợp người lao động có hành vi đánh bạc vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 Nghị định 27/2014/NĐ-CP, người sử dụng lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải báo trước.

Khi quyết định mức hình phạt, Toà án căn cứ nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của người phạm tội để đưa ra mức án cụ thể.

Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về tội đánh bạc.

Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm.

Trên chiếu bạc có 14 triệu 900 nghìn đồng, tức là số tiền đó thuộc trường hợp có giá trị rất lớn. Và đối chiếu với quy định của bộ luật hình sự thì anh có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.

Khoản 2 Điều 248 Bộ luật Hình sự quy định về Tội đánh bạc.

Hành vi đánh bạc theo Điều 248 hay hành vi tổ chức đánh bạc hoặc gạ bạc theo Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Người tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc bị bắt lần đầu với quy mô nhỏ không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc mà họ phải chịu trách nhiệm hình sự về đồng phạm tội đánh bạc.

Điều 248 Bộ luật Hình sự 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009 về tội đánh bạc.