-->

Con cái được chia thừa kế theo pháp luật trong trường hợp bố, mẹ không để lại di chúc theo quy định tại Điều 676 Bộ luật Dân sự năm 2005