Trong trường hợp này nếu anh (chị) có hành vi gian lận trong việc sử dụng điện thì đương nhiên bạn phải nộp phạt đối với hành vi này. Tuy nhiên, nếu anh (chị) trong trường hợp bạn không có lỗi bạn chỉ phải bồi thường phần điện mà bạn đã sử dụng bị thiếu hụt.

Trộm cắp nước là hành vi lấy nước trái phép không qua đồng hồ đo nước, tác động nhằm làm sai lệch chỉ số đo đếm của đồng hồ và các thiết bị khác có liên quan đến đo đếm nước, cố ý hoặc thông đồng ghi sai chỉ số đồng hồ và các hành vi lấy nước gian lận khác.