Hiện nay anh chị đang là vợ chồng theo đúng quy định của pháp luật thì việc sở hữu tài sản chung là hợp pháp. Nếu chị muốn bán thìkhi bán, cho, tặng, biếu phải có sự đồng thuận và kèm theo chữ ký của chồng.