Người sử dụng đất đủ các điều kiện được bồi thường theo quy định của pháp luật được bồi thường về đất và có thể được hỗ trợ tái đinh cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng ra nước ngoài để định cư được giải quyết hưởng trợ cấp một lần.

Chủ sở hữu nhà ở là người Việt Nam định cư ở nước ngoài được quyền ký hợp đồng cho thuê hoặc ký hợp đồng ủy quyền cho người khác quản lý nhà ở thuộc sở hữu của mình trong thời gian không sử dụng nhà ở đó.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.

Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội khi ra nước ngoài định cư sẽ được hưởng bảo hiểm xã hội nếu có yêu cầu.

Người lao động sẽ được hưởng BHXH 1 lần nếu thuộc một trong những trường hợp sau: đủ tuổi về hưu mà chưa đóng được 20 năm BHXH; Người mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng; ra nước ngoài định cư...

Nếu có căn cứ cho rằng, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất tái định cư đã chậm trễ hoặc có sai phạm trong quá trình giao đất dẫn đến thiệt hại, anh (chị) có quyền khiếu nại đến chính cơ quan có thẩm quyền giao đất tái định cư để yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Điểm d khoản 1 Điều 22 Luật Cư trú năm 2006 quy định người ra nước ngoài để định cư sẽ bị xóa đăng ký thường trú trong nước.

Điểm a, khoản 2 Điều 6 Thông tư số 02a/2015/TT-BTP quy định công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài nộp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do cơ quan đại diện tại nước mà người đó cư trú cấp hoặc giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân do nước nơi người đó cư trú cấp.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được đăng ký thường trú khi trở lại Việt Nam để sinh sống và làm việc

Người lập di chúc có quyền để lại quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất ở cho người đang định cư ở nước ngoài...

Thành phần hồ sơ, bao gồm: Văn bản công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất;...

Luật sư tư vấn của Công ty Luật TNHH Everest về đền bù tái định cư thực hiện như thế nào...

Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng đối với hộ gia đình cá nhân được quy định tại Khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai 2013

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.

Khi bị thu hồi đất, người bị thu hồi có thể được hỗ trợ tái định cư.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhận chuyển quyền sử dụng đất thông qua nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Hồ sơ của người Việt Nam định cư ở nước ngoài muốn nhận người Việt Nam làm con nuôi phải có các giấy tờ, tài liệu sau: Đơn xin nhận con nuôi; bản hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế...

Việc đưa trẻ em ra nước ngoài để có điều kiện tốt hơn về giáo dục, y tế là một việc làm phù hợp pháp luật. Hơn nữa, pháp luật Việt Nam quy định việc xuất cảnh của trẻ em dưới 14 tuổi chỉ cần có giấy tờ xác nhận có sự đồng ý của bố hoặc mẹ hoặc người đỡ đầu hợp pháp.

Trường hợp người sử dụng đất được hỗ trợ mức chênh lệch giữa giá đất tái định cư và tiền bồi thường khi bị thu hồi đất theo quy định tại Luật đất đai 2013 và các quy định hiện hành.