Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật du lịch năm 2005.

Do người có đơn yêu cầu không hề có bằng chứng nào về việc gán nợ ngôi nhà hay khi nào bán nhà thì trả nợ nên yêu cầu này là không có cơ sở vì vậy bạn vẫn có thể tiến hành làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất như bình thường.

Chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Điều 87 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 ( sửa đổi năm 2009) quy định về Quyền đăng kí nhãn hiệu.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động được quy định tại Điều 10 Nghị định 11/2016/NĐ-CP.

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho lao động Hàn Quốc được quy định tại Điều 14 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho lao động Nhật Bản được quy định tại Điều 14 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người Hàn Quốc làm việc tại Việt Nam khi giấy phép lao động bị hết hạn được quy định tại Điều 14 Nghị định 11/2016/NĐ-CP.

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động được quy định cụ thể tại Điều 14 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú được quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại việt nam năm 2014.

Hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định tại khoản 2 Điều 49 Luật du lịch năm 2005.

Đề nghị giao kết hợp đồng là việc thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng và chịu sự ràng buộc về đề nghị này của bên đề nghị đối với bên đã được xác định cụ thể và chỉ được hủy bỏ khi đã nêu rõ quyền trong lời đề nghị...

Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, cá nhân có thể làm dơn đề nghị khởi tố về tội phạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về đề nghị người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động.

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp cho quý khách hàng Mẫu đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in mới nhất năm 2017 như sau:

Theo quy định của pháp luật đất đai, hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước bao gồm những giấy tờ như đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu); bản sao chứng minh thư nhân dân;...

Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn. Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng.

Thay đổi một trong các yếu tố về vị trí, diện tích xây dựng; quy mô, chiều cao, số tầng của công trình và các yếu tố khác ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính thì chủ đầu tư phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng