-->

Hợp đồng mua bán đất chung cư được quy định tại Bộ luật Dân sự 2005.