-->

Luật sư tư vấn trường hợp người dân xây dựng công trình trái phép trên đất đã được quy hoạch, giải tỏa mặt bằng.