Bản chính văn bằng, chứng chỉ cấp một lần, không cấp lại. Tuy nhiên, khi bị mất, anh (chị) có thể làm thủ tục để được cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc.

Việc xếp lương khi chuyển loại công chức, viên chức được quy định tại khoản 3, Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007.

Công dân theo học tại trường cao đẳng, đại học chỉ được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong một khoá đào tạo tập trung đầu tiên, trường hợp tiếp tục học tập ở các khoá khác thì không được tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, trường hợp đang học đại học hệ chính quy sẽ được tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Điều 38 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Đối với chức danh chuyên gia cao cấp: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong bảng lương chuyên gia cao cấp, thì sau 05 năm (đủ 60 tháng) giữ bậc lương trong bảng lương chuyên gia cao cấp được xét nâng một bậc lương.

Công dân nam đang học tập tại Trường đại học thì thuộc đối tượng tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên.

Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 3 Nghị định này là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi

Theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự 2005, anh đã tốt nghiệp cấp 3 thì không thuộc đối tượng được tạm hoãn gọi nhập ngũ thời bình.

Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động ...

Điều 3 Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ có quy định về trường hợp những công dân nam được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình.

Trong các chế độ, chính sách quy định tại Chương VI Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định không đặt ra quyền lợi về việc binh sĩ tại ngũ được ôn thi đại học trong thời gian nhập ngũ.

Công dân đang học tập tại các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo hình thức giáo dục chính quy là trường đại học thuộc đối tượng tạm hoãn gọi nhập ngủ.

Điều 2 Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDQP hướng dẫn khoản 4, khoản 9, khoản 10, khoản 11 Điều 3 Nghị định 38/2007/NĐ-CP quy định đối tượng hoãn gọi nhập ngũ.

Khoản 2 Điều 2 Thông tư liên tịch 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ.

Nếu học liên thông thì thời gian khóa học của công dân nam phải liên tục, không gián đoạn thì mới được xét tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chỉ cần đang là sinh viên đại học mà không phân biệt học trường đại học dân lập hay công lập đều thuộc đối tượng được hoãn nghĩa vụ quân sự.