Theo quy định của pháp luật đất đai, người 70 tuỗi vẫn được nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp để trồng lúa.