Người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp người lao động ốm đau hoặc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo quyết định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Người chưa thành niên không còn cả cha và mẹ, người giám hộ đương nhiên sẽ là anh, chị ruột (nếu có đủ điều kiện làm người giám hộ) hoặc ông bà nội, ngoại, những người thân khác như bác, chú, cô, dì (nếu có đủ điều kiện làm người giám hộ)

Việc thừa kế di sản thừa kế được thực hiện theo di chúc (nếu có) và các quy định của pháp luật.

Vì bố mẹ anh khi mất không để lại di chúc và anh cũng không đương nhiên được quyền thừa kế mảnh đất đó tất mà di sản thừa kế sẽ được chia theo pháp luật.

Người lao động đi thực hiện nghĩa vụ quân sự thì hợp đồng lao động giữa người đó và công ty bị tạm hoãn mà không được coi là đương nhiên chấm dứt hợp đồng, sau khi hoàn thành nghĩa vụ công ty có trách nhiệm nhận người lao động trở lại làm việc.

Nếu chưa được xoá án tích mà phạm tội mới, thì thời hạn để xoá án tích cũ tính từ ngày chấp hành xong bản án mới. Việc chấp hành xong bản án bao gồm việc chấp hành xong hình phạt chính, hình phạt bổ sung và các quyết định khác của bản án.

Trong trường hợp vợ mất năng lực hành vi dân sự thì chồng là người giám hộ; nếu chồng mất năng lực hành vi dân sự thì vợ là người giám hộ.

Trường hợp giấy phép lao động hết hiệu lực: Giấy phép lao động hết thời hạn; Chấm dứt hợp đồng lao động; Nội dung của hợp đồng lao động không đúng với nội dung của giấy phép lao động đã được cấp... và một số nội dung khác.

Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây: a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn,...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp con 12 tuổi được thừa kế thế vị, mẹ có phải là người giám hộ đương nhiên không?

Trường hợp người được tặng cho vốn góp là vợ, chồng, cha, mẹ, con, người có quan hệ họ hàng đến hàng thừa kế thứ ba thì đương nhiên là thành viên của công ty.

Cách xác định người giám hộ đương nhiên của người mất năng lực hành vi dân sự theo Bộ luật dân sự năm 2015.

Nếu chưa được xoá án tích mà phạm tội mới, thì thời hạn để xoá án tích cũ tính từ ngày chấp hành xong bản án mới.

Người được xóa án tích coi như chưa bị kết án. Những người sau đây đương nhiên được xoá án tích

Người chưa thành niên không còn cha, mẹ, không xác định được cha, mẹ hoặc cha, mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự...

Trong trường hợp vợ mất năng lực hành vi dân sự thì chồng là người giám hộ; nếu chồng mất năng lực hành vi dân sự thì vợ là người giám hộ.