Luật sư tư vấn về quy trình bầu cử trưởng thôn và công nhận kết quả bầu cử trưởng thôn.

Điều 39, quyết định 1111/QĐ-BHXH về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Người phân chia di sản có thể đồng thời là người quản lý di sản được chỉ định trong di chúc hoặc được những người thừa kế thoả thuận cử ra.

Chỉ trong trường hợp đơn phương chấm dứt HĐLĐ đúng quy định, NLĐ mới được hưởng chế độ trợ cấp thôi việc theo quy định tại điều 48 BLLĐ

Điều 41 quy định về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê.

Cơ quan BHXH tính cho em như thế là có đúng luật hay không? Em có phải làm thủ tục gì để nối thời gian đóng BHXH không?

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không thông báo bằng văn bản cho người lao động biết trước ít nhất 16 ngày, trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn.

cÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY TNHH

Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.

Điều 27 Bộ luật lao động 2012 quy định về thời gian thử việc.

Người sử dụng lao động có quyền chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động như sau: Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp,...

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng do không được bố trí theo đúng địa điểm làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động có thể nhận trợ cấp thôi việc.

Để tổ chức được một kì họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) hợp lệ đúng quy định của pháp luật và điều lệ của công ty lại là một việc làm vô cùng khó cho các doanh nghiệp, kéo theo đó là các tranh chấp phát sinh trước, trong và sau khi kì họp ĐHĐCĐ.

Khi có nhu cầu, người sử dụng lao động có thể thoả thuận với người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định tại Chương III của Bộ luật này.

Người sử dụng lao động có quyền quy định việc làm việc theo ca 10 giờ trong 1 ngày. Tuy nhiên nếu người lao động làm việc đủ 5 ngày 1 tuần thì số giờ làm việc trong 1 tuần là 50 giờ lớn hơn số giờ làm việc tối đa 1 tuần mà pháp luật quy định.

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động 1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thủ tục thực hiện ly hôn...

Người lao động được trả lương làm thêm giờ tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau: a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về trách nhiệm của người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động thì người lao động muốn xin nghỉ việc phải báo trước ít nhất 30-45 ngày.

Việc người lao động nghỉ việc bị trừ lương có đúng hay không sẽ phụ thuộc vào việc người lao động đã làm được bao lâu để xét theo trường hợp nghỉ hàng năm.