Đối tượng cần đăng ký là thương nhân hoặc tổ chức có website thương mại điện tử trên đó cung cấp ít nhất một trong các dịch vụ sau: Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử; Dịch vụ khuyến mại trực tuyến; Dịch vụ đấu giá trực tuyến.

Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm: Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ; Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

Các cá nhân chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Luật Chứng khoán được xác định là chuyển nhượng chứng khoán theo đó các cá nhân thực hiện kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân.

Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở người chuyển nhượng đất phải nộp thuế thu nhập cá nhân trừ trường hợp được miễn thuế quy định tại...

Thành viên nhận chuyển nhượng vốn góp khai thuế theo từng lần chuyển nhượng không phân biệt có hay không phát sinh thu nhập theo quy định của pháp luật về thuế.

Bên mua không có nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân khi nhận chuyển nhượng vốn (đầu tư vốn) mà bên mua chỉ có nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân khi có lợi tức phát sinh đối với Công ty TNHH sau này theo quy định tại điểm c, khoản 3 điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC

Cổ đông góp vốn (không phân biệt có tham gia quản lý công ty hay không), thì thu nhập nhận được khi chia lợi nhuận cho cổ đông phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp này bạn có nêu là muốn mua xe cũ cho công ty, tức là bạn phải làm thủ tục sang tên di chuyển xe

Đất được bố mẹ tặng cho sẽ không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Theo thông tin mà anh chị) cung cấp, thì trong trường hợp này cô của anh (chị) đã kiện ra Tòa án để đòi lại mảnh đất thừa tự mà anh (chị) đã sinh sống ổn định ở đây rất nhiều năm.

Cơ sở kinh doanh đang kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức Môn bài cả năm

Phải thực hiện xong các nghĩa vụ về thuế thì mới có thể thực hiện thủ tục giải thể hoặc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh.

Phạt tiền người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi: Không ký hợp đồng lao động bằng văn bản đối với công việc cố định có thời hạn trên 3 tháng.

Sản xuất mặt hàng sau đó ủy thác cho cơ sở khác sản xuất có phải đóng thuế tiêu thụ đặc biệt ....

Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm: 2.13. Chi đóng góp hình thành nguồn chi phí quản lý cho cấp trên.

Trường hợp được miễn thuế như: thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ...

căn nhà được thừa kế

Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý...

Chủ hộ gia đình chỉ phải nộp thuế xây dựng trong trường hợp chủ hộ gia đình tự thuê công nhân xây dựng lẻ (không hợp đồng) hoặc có thuê thầu xây dựng...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp sử dụng điện có phải đóng thuế giá trị gia tăng không.