-->

Luật sư tư vấn: Tài sản hình thành trước thời kỳ hôn nhân có phải chia khi ly hôn không?

Công ty TNHH Everest tư vấn chia tài sản khi ly hôn.

Hỏi: Năm 1993 hai anh em ruột chúng tôi có mua 01 mảnh đất (giấy tờ mua bán lúc đó chỉ có xác nhận của UBND xã do chủ tịch xã ký tên đóng dấu). Năm 1999 tôi xây dựng gia đình (có giấy đăng ký kết hôn). Đến 2011 chúng tôi mới được cấp giấy CNQSDĐ đứng tên hai anh em (không có tên của 2 người vợ trong giấy). Xin hỏi nay ly hôn, một phần tài sản của tôi là QSDĐ đó có phải là tài sản riêng của tôi không? (Anh Quân - Hải Dương)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thành Đạt - Tổ tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Thứ nhất, về tài sản là quyền sử dụng đất. Đây là tài sản riêng của bạn, hình thành trước thời kỳ hôn nhân theo Điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014:

"1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này".

Đối với tài sản là quyền sử dụng đất của bạn, giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bạn hình thành trước thời kỳ hôn nhân, hơn nữa giao dịch này đã đảm bảo các quy định của pháp luật vào thời điểm đó vì đã lập thành văn bản, có sự xác nhận của UBND xã, do đó, tài sản này được coi là tài sản riêng của bạn, khi ly hôn, một phần quyền sử dụng đất là tài sản riêng của bạn, không thuộc diện tài sản chung vợ chồng, cần phải tiến hành chia tài sản.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.