Có được rút bảo hiểm xã hội một lần khi chấm dứt HĐLĐ không?

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ khi chấm dứt HĐLĐ, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên..

Hỏi: Tôi tham gia đóng BHXH bắt buộc từ tháng 07/2009 đến tháng 12/2014 là 5 năm 6 tháng. Từ tháng 1/2015 đến nay tôi chuyển sang làm việc tại công ty mới. Nhưng công ty mới không giữ sổ BHXH của tôi đóng ở công ty trước đã chốt sổ (hàng tháng công ty mới vẫn trừ tiền trong thu nhập của tôi). Xin được hỏi công ty mới có đóng BHXH cho tôi không? Tôi không tham gia đóng BHXH nữa tôi có được thanh lý bảo hiểm 1 lần không? (Ngô Thanh Tuấn- Nam Định)



>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Ngô Đức Cường - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 47 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau: “1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động. 2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày. 3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động. 4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán”.

Thứ nhất, khi chấm dứt hợp đồng lao động tại công ty cũ thì họ có trách nhiệm phải trả lại sổ bảo hiểm đã chốt cho anh (chị). Khi làm việc tại công ty mới thì anh (chị) sẽ tiếp tục được đóng bảo hiểm xã hội vào sổ này. Do công ty hàng tháng vẫn trừ lương của anh (chị) nhưng lại không giữ sổ bảo hiểm cũ nên anh (chị) cần yêu cầu bên công ty giải thích rõ khoản tiền lương bị trừ này có phải dùng để đóng bảo hiểm xã hội không và yêu cầu cho xem sổ bảo hiểm xã hội. Nếu công ty đang đóng vào sổ mới thì anh (chị) có thể làm thủ tục gộp sổ cũ với sổ mới thành 1 sổ duy nhất.

Thứ hai, trong thời gian anh (chị) còn làm việc tại công ty mới thì anh (chị) sẽ vẫn phải tham gia bảo hiểm xã hội. Khi chấm dứt hợp đồng lao động và chốt sổ bảo hiểm xã hội thì khi đó anh (chị) mới có thể rút bảo hiểm xã hội một lần. Cụ thể, Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định về bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu như sau: “1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội; b) Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội; c) Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội; d) Ra nước ngoài để định cư. 2. Người lao động quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu”.

Như vậy sau 1 năm anh (chị) nghỉ việc không đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu rút bảo hiểm xã hội một lần thì anh (chị) có thể nhận được khoản bảo hiểm này.

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.