Cấp 'sổ đỏ' tại Thái Thụy (Thái Bình): Luật sư 'mất trí' hay cán bộ 'dốt nát', 'lưu manh'?

Công ty Luật TNHH Everest đã gửi công văn tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình phản ánh: trình độ yếu kém, ‘thái độ lưu manh’ và cách làm việc ‘hành dân’ của cán bộ, công chức huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình).

Luật sư Nguyễn Thị Yến - Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật sư Nguyễn Thị Yến - Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Công ty Luật TNHH Evererst là đơn vị nhận ủy quyền của bà Nguyễn Thị Quế theo Hợp đồng ủy quyền số 59.1-2019/HĐUQ-EVER - thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 28, tờ bản đồ số 24, diện tích 380,3 m2, địa chỉ tại số 106, Khu 9, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Trong vụ việc nêu trên, hồ sơ thể hiện: thửa đất số 28, tờ bản đồ số 24 hình thành từ trước năm 1979 (có xác nhận của Ủy ban nhân dân thị trấn Diêm Diềm). Năm 2003, ông Vũ Trần Dưỡng chuyển nhượng thửa đất cho bà Nguyễn Thị Quế, Bà Nguyễn Thị Quế sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp từ đó tới nay.

Từ năm 2011, bà Nguyễn Thị Quế đã nhiều lần nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đối với thửa đất số 28, tờ bản đồ số 24 (nêu trên), nhưng cơ quan chức năng đã nại ra nhiều lý do để không thụ lý hồ sơ. Do đó, bà Nguyễn Thị Quế đã ủy quyền cho Công ty Luật TNHH Everest thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận.

Sau khi tiếp nhận ủy quyền, Công ty Luật TNHH Everest đã phân công chuyên viên Nguyễn Thị Mai làm việc với Trung tâm hành chính công - Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy để nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 28, tờ bản đồ số 24 (nêu trên). Sau các buổi làm việc chính thức vào ngày 30/08/2019, 03/09/2019, 03/10/2019 chúng tôi nhận thấy: trình độ yếu kém, thái độ ‘lưu manh’ và cách làm việc ‘hành dân’ của công chức huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình:

- Ngày 30/08/2019: chuyên viên Nguyễn Thị Mai đến Trung tâm hành chính công - Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy, chờ từ 14h00 đến 16h00, chuyên viên tiếp nhận hồ sơ đọc được khoảng 15 phút thì thông báo hết giờ làm việc, từ chối tiếp nhận hồ sơ;

- Ngày 03/09/2019: chuyên viên Nguyễn Thị Mai đến Trung tâm hành chính công - Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy chờ từ 08h00 đến 10h00, chuyên viên tiếp nhận hồ sơ đọc được khoảng 15 phút, thì thông báo hết giờ làm việc;

- Ngày 03/10/2019: chuyên viên Nguyễn Thị Mai đến Trung tâm hành chính công - Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy làm việc từ 07h30 (một chuyên viên tiếp nhận hồ sơ), khoảng 09h30 ông Nguyễn Quốc Hà - Phó Giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Thái Thụy làm việc và đọc hồ sơ, yêu cầu chuyên viên Nguyễn Thị Mai bổ sung Tờ khai tiền sử dụng đất và giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật đất đai. Khi chuyên viên Nguyễn Thị Mai trả lời và ghi vào Tờ khai tiền sử dụng đất - diện tích đóng tiền sử dụng đất 0.0 m2, thì ông Nguyễn Quốc Hà quát, mắng chuyên viên Nguyễn Thị Mai: “làm ăn chống đối”, “anh không làm việc với em nữa” (ghi âm). Khi chuyên viên Nguyễn Thị Mai khiếu nại trực tiếp nội dung nêu trên tới Bộ phận tiếp dân - Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy thì cán bộ Bộ phận tiếp dân - Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy (không rõ tên, có hình ảnh) không cho chuyên viên Nguyễn Thị Mai khiếu nại trực tiếp về hành vi không nhận hồ sơ của ông Nguyễn Quốc Hà và trả lời: “khiếu nại bắt buộc phải gửi bằng văn bản”, “công dân phải cung cấp chứng cứ chứng minh hành vi sai trái của cán bộ tiếp nhận hồ sơ” (Trung tâm hành chính công - Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy có camera), mắng chuyên viên Nguyễn Thị Mai: “mất năng lực hành vi dân sự”...(ghi âm).
Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thái Thụy
Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thái Thụy (ảnh cắt từ clip)

Công ty Luật TNHH Everest nhận định:

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã thể hiện rõ thửa đất số 28, tờ bản đồ số 24 được ông Vũ Trần Dưỡng, bà Nguyễn Thị Quế sử dụng ổn định (mục đích đất ở), không có tranh chấp từ năm 1979 (đến nay là 40 năm) nhưng cơ quan chức năng nại ra nhiều lý do để không thụ lý hồ sơ là biểu hiện rõ ràng của việc ‘hành dân’.

Văn bản trả lời bổ sung do ông Nguyễn Quốc Hà - Phó Giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Thái Thụy xác nhận nội dung: thửa đất đã được hình thành ghi nhận tại ‘bản đồ 299’, nhưng chính cán bộ này lại kết luận: “… chủ sử dụng đất không có giấy tờ xác định được thời điểm trước năm 1980…”, thể hiện: sự ‘ngu dốt’ - bà Nguyễn Thị Mai nhiều lần giải thích, kiến nghị ông Nguyễn Quốc Hà đọc kỹ căn cứ pháp lý quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.

Việc ông Nguyễn Quốc Hà quát, mắng chuyên viên Nguyễn Thị Mai và việc cán bộ Bộ phận tiếp dân - Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy (không rõ tên) không cho chuyên viên Nguyễn Thị Mai khiếu nại trực tiếp về hành vi không nhận hồ sơ đã hợp lệ, đầy đủ của ông Nguyễn Quốc Hà và trả lời: “khiếu nại bắt buộc phải gửi bằng văn bản”, “công dân phải cung cấp chứng cứ chứng minh hành vi sai trái của cán bộ tiếp nhận hồ sơ” (Trung tâm hành chính công - Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy có camera), mắng bà Nguyễn Thị Mai: “mất năng lực hành vi dân sự”... (ghi âm gửi kèm) là những hành vi xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của bà Nguyễn Thị Mai - chuyên viên của Công ty Luật TNHH Everest - chỉ có thể là hành vi của kẻ ‘lưu manh’ mà không thể là ứng xử là của cán bộ, công chức thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy.

Chúng tôi cũng cho rằng: công dân, doanh nghiệp có nghĩa vụ đóng thuế để xây dựng bộ máy pháp quyền chuyên nghiệp, hiệu quả, vì dân, phục vụ nhân dân. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy có trách nhiệm khi để tồn tại trong bộ máy: những cán bộ, công chức, viên chức ngu dốt, lưu manh, dùng nhiều phương thức hành dân, làm lãng phí thời gian, công sức của công dân, tạo ức chế cao độ cho công dân.

Do đó, Công ty Luật TNHH Everest thông báo tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về: trình độ yếu kém, thái độ lưu manh và cách làm việc hành dân của cán bộ, công chức huyện Thái Thụy (nêu trên).